05 02

Sinhala essays for grade 4

sinhala essays for grade 4

search sri lanka, info lanka

ධම්මපදය - බුද්ධ වග්ගය

අපි දිබ්බේසු කාමේසු
රතිං සෝ නාධිගච්ඡති
තණ්හාක්ඛයරතෝ හෝති
සම්මාසම්බුද්ධ සාවකෝ

දිව්‍යමය කාමයන් හී ද ඇලීමක ට පත් නො වෙයි. ඒ බුද්ධ ශ්‍රාවකයා ආශාවන් ගෙවා දැමීමෙ හි යෙදුනේ වෙයි.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>