05 16

Sample lesson plan of edukasyon sa pagpapakatao

sample lesson plan of edukasyon sa pagpapakatao

Repulika ng PilipinasKagawarang ng EdukasyonRehiyon IV-A CALABARZONCity Schools Division of DasmariñasPaliparan National High SchoolPaliparan III, City of Dasmariñas, Cavite

Pampaaralang Talatakdang Gawain sa Edukasyong PagpapahalagaTaong Panuruan 2010-2011

 Pangkalahatang Layunin

: Naisasabuhay ang mga pagpapahalagang Pilipino kaugnay ng pagkilala sa sarili sa kakayahang pakikipagkapwa, kaganapan at kamalayan sa gampaninSa lipunan na may pananampalataya sa ating Poong Maykapal at matalinong pagpapasya sa isyung moral.

Tiyak na Layunin

:1.Ipaunawa ang kahalagahan ng pag-aaral sa pagpapaunlad ng kanilang buhay.2.Mapahalagahan ng mga mag-aaral ang makatotohanag pagpapasya ukol sa mithiin sa buhay.3.Mapaunlad ang mga pagpapahalagang paiiralin sa pakikipagkapwa,paggawa at pag angat sa antas ng moralidad.4.Maipapamalas ang tamang pagpapasya sa pagbabalangkas ng mga pamamaraan sa pagpapaunlad ng talino at kakayahan.

Pamagat ngProyekto /ProgramaLayuninGawainMagsasagawaMakikinabangTakdangPanahonTarget1.

Oryentasyon sa Mag-aaral

Pagpapahalaga sa mga patakaranng paaralan upang mabawasanang mga suliranin nakakaharapin.Pagkakaroon ngisang araw naoryentasyonhinggil sa mgaalituntunin at patakaran ng paaralan.

PrincipalGuidanceOfficeMga guro sa VEAdvisersMga Mag-aaralHunyo - Hulyo100% ng mga mag-aaral angnaka iskedyul sa oryentasyonukol sa alintuntunin at patakaranng paaralan.

2.

Diagnostic /Achievement Test saEP

Pagpapataas ng kalidad ng pagtuturo at pagpapapaangat ng pagkatuto ng mga mag-aaral.Pagbibigay ngPre-Test at PostTest sa EP.

Mga Guro sa bawat LevelMga Mag-aaralHunyo at Marso95 % ng mga mag-aaral angmakakakuha ng pagsusulit.

3.

Balik-Gamit Project

Pagpapaunlad ng Dignidad saPaggawa at pagpapahalaga salikas yaman ng bansa.Pagpapagawa ngmga orihinal na produkto mula salumangmateryales.

Mga Mag-aaralMga mag-aaralAgosto -Setyembre100 % sa mga mag-aaral angmakagagawa ng Gawain atmakauunawa sa kahalagahannito para sa bawat isa

sample lesson plan of edukasyon sa pagpapakatao Grade 7 | Edukasyon sa Pagpapakatao - DepEd Learning Portal

Edukasyong pagpapakatao: Integrasyon ng Kaalamang.

Pagpapakatao Edukasyon PDF Sample Sa Plan Lesson

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>